Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1657 Carta de Llorenç Fort rector de Prades a Rafel de Pedrolo30 setembre 1657català
1661 Josep Roig debitori a negociant de Reus26 agost 1661Garau, Joanllatí
1675 Arrendament de les fleques de la fira a Rafel Espasa20 agost 1675Domènech, Perecatalà
1675 Arrendament del refresc de la fira a Mateu Noguer23 agost 1675Domènech, Perecatalà
1675 diversos Prades procura a notari de Tarragona28 agost 1675Garau, Joanllatí
1675 Arrendament aiguardent i tabac a Josep Romeu8 setembre 1675Domènech, Pere
1675 Arrendament de la primera taverna a Josep Romeu8 setembre 1675català
1675 Arrendament de les fleques del pa a Francesc Cugat8 setembre 1675Domènech, Perecatalà
1675 Arrendament de la segona taverna a Ramon Anglès25 setembre 1675català
1675 Arrendament hostal a Pere Bonet17 novembre 1675català
1676 Arrendament carnisseria a Josep Calderó5 abril 1676Domènech, Perecatalà
1676 Arrendament molins de la Universitat de Prades a Onofre Aixalà5 abril 1676Domènech, Perecatalà
1676 Arrendament fleca pa bell a Josep Forcades26 juliol 1676Domènechcatalà
1681 Administradors Hospital de Prades àpoca per lluïció censals a cònjuges Bonet Arnau27 gener 1681Domènech, Perecatalà
1681 Àpoca amb testimonis de Prades21 febrer 1681Domènech, Perecatalà
1681 Debitori de Forcades a Bonet per compra mula23 març 1681Domènech, Perecatalà
1681 Renúncia terra en favor de Lleberia23 abril 1681Domènech, Perecatalà
1681 Lleberia presa de possessió terra25 abril 1681Domènech, Perecatalà
1681 Declaració d’Alsamora i de Montaner16 maig 1681Domènech, Perecatalà
1681 Declaració sobre transport de neu a Reus28 maig 1681Domènech, Perecatalà
1681 Venda pati cònjuges Roig Calderó a Montaner13 juny 1681Domènech, Perellatí
català
1681 Àpoca del prevere Claries a Juncosa per deutes censal23 juny 1681Domènech, Perellatí
1681 Calderó venda terra a Dos i a vídua Llobregat3 agost 1681Domènech, Perecatalà
1681 Lliurament d’un detingut pel batlle de la Mussara21 agost 1681Domènech, Perecatalà
1681 Àpoca de pagès de Vilanova a Noguer tresorer del comtat26 agost 1681Domènech, Perecatalà
1681 Debitori d’Anglès i de Quaderch a serrador francès26 agost 1681Domènech, Perecatalà
1681 Àpoca convent de Vallbona a Noguer tresorer comtat de Prades26 agost 1681Domènech, Perecatalà
1681 Perdó del batlle general a pres de l’Alforja26 agost 1681Domènech, Perecatalà
1681 Procura de Margarida Anglès al seu marit Jaucet11 desembre 1681Domènech, Perellatí
1682 Insolutumdació en favor de Jordi Pagès27 gener 1682Domènech, Perecatalà
1682 Venda de terra vídua Lleberia a Anglès9 juny 1682Domènech, Perellatí
1682 Àpoca dot pels cònjuges Miret i Minart2 agost 1682Domènech, Perellatí
1682 Permuta Viles amb Dídac Salvador6 agost 1682Domènech, Perecatalà
1682 Arrendament refresc d’una taverna de la fira a Onofre Aixalà22 agost 1682Domènech, Perecatalà
1682 Debitori d’Onofre Aixalà al noble Francesc de Pedrolo27 agost 1682Domènech, Perecatalà
1682 Debitori de Ramon Anglès per compra roba27 agost 1682Domènech, Perecatalà
1682 Besora obligació i encàrrec censal per deute amb Roig30 agost 1682Domènech, Perecatalà
llatí
1682 Debitori d’Onofre Aixalà a botiguer de teles d’Alcover5 setembre 1682Domènech, Perellatí
català
1682 Àpoca del batlle al tresorer del comtat per menjar presos29 setembre 1682Domènech, Perecatalà
1682 Àpoca a tresorer comtat per despeses presos29 setembre 1682Domènech, Perecatalà
1682 Onofre Aixalà àpoca al tresorer comtal8 octubre 1682Domènech, Perellatí
català
1682 Poders de Maria Miret al seu germà Josep8 desembre 1682Domènech, Perellatí
català
1682 Declaració sobre l’heretat i béns de Josep Roig11 desembre 1682Domènech, Perellatí
català
1682 Procura de Pau Romeu pres al seu pare31 desembre 1682Domènech, Perecatalà
1683 Bonet venda terra a Gras1 gener 1683Domènech, Perecatalà
1683 Debitori a Josep Noguer24 gener 1683Domènech, Perecatalà
1683 Àpoca de Gras a Noguer per manilles de la presó10 febrer 1683Domènech, Perecatalà
1683 Requeriment per a l’acceptació d’un pres27 març 1683Domènech, Perecatalà
1683 Poders per aclarir i arranjar empresonament12 abril 1683Domènech, Perecatalà
... més resultats