1679 Ramon Anglès obligació a ferrer de Reus per peces de fusta

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 6 de gener 1679. OBLIGACIÓ. Ramon Anglès, pagès de Prades, convé i promet a Joan Barbarà, ferrer de Reus, que li aportarà “set dotzenes y mitja de dogues y fonadura de roure per a deu i setze del present y corrent mes”. I dit Joan Barbarà li dona pels ports de dites dogues y fonadura nou lliures barceloneses, en la forma següent: vuit lliures en moneda, i la lliure restant promet pagar-li “lo dia me haureu acabada de portar dites dogues y fonadura”.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 56: Garau, Joan : Manual 1679, full 17; llatí i català (fragments).

DOGA: Cadascuna de les peces de fusta que juxtaposades formen el cos o ventre d'una bóta, barril, cubell o altres recipients semblants, i estan unides per cèrcols (DCVB).

FONADURA: Peça o conjunt de peces que formen el fons d'alguna cosa (bóta, calaix, armari, etc.) (DCVB)