Juncosa

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1675 Arrendament de les fleques de la fira a Rafel Espasa20 agost 1675Domènech, Perecatalà
1675 Arrendament del refresc de la fira a Mateu Noguer23 agost 1675Domènech, Perecatalà
1675 Arrendament aiguardent i tabac a Josep Romeu8 setembre 1675Domènech, Pere
1675 Arrendament de la primera taverna a Josep Romeu8 setembre 1675català
1675 Arrendament de les fleques del pa a Francesc Cugat8 setembre 1675Domènech, Perecatalà
1675 Arrendament de la segona taverna a Ramon Anglès25 setembre 1675català
1675 Arrendament hostal a Pere Bonet17 novembre 1675català
1676 Arrendament carnisseria a Josep Calderó5 abril 1676Domènech, Perecatalà
1676 Arrendament molins de la Universitat de Prades a Onofre Aixalà5 abril 1676Domènech, Perecatalà
1680 Jaume Pont venda censal a Comunitat de Preveres de Montblanc9 març 1680Alba, Jeronillatí
1681 Administradors Hospital de Prades àpoca per lluïció censals a cònjuges Bonet Arnau27 gener 1681Domènech, Perecatalà
1681 Declaració d’Alsamora i de Montaner16 maig 1681Domènech, Perecatalà
1681 Àpoca del prevere Claries a Juncosa per deutes censal23 juny 1681Domènech, Perellatí
1681 Calderó venda terra a Dos i a vídua Llobregat3 agost 1681Domènech, Perecatalà
1682 Besora obligació i encàrrec censal per deute amb Roig30 agost 1682Domènech, Perecatalà
llatí
1682 Àpoca del batlle al tresorer del comtat per menjar presos29 setembre 1682Domènech, Perecatalà
1683 Vídua de Domènech venda terra a carta de gràcia a Moragues13 abril 1683Domènech, Perecatalà
1683 Enderrocament peixateria13 juliol 1683Domènech, Perecatalà
1683 Apoderament per Capdevila al seu marit Jordi Pagès11 desembre 1683Domènech, Perellatí
1684 Promesa per Maria muller de Pont presonera20 març 1684Domènech, Perecatalà
1684 Compromís relacionat amb pres ferit25 abril 1684Domènech, Perellatí
1684 Fugida d’un pres de la presó de Prades28 abril 1684Domènech, Perecatalà
1684 Promesa de Jeroni Juncosa al batlle de Prades10 juny 1684Domènech, Perecatalà
1684 Àpoca de Noguer batlle per mobles rebuts per inventari22 setembre 1684Domènech, Perecatalà
1684 Àpoca de Jaume Vallverdú al batlle de Prades22 setembre 1684Domènech, Perecatalà
1684 testimonis sobre reclamació a Vallverdú30 setembre 1684Domènech, Perecatalà
1685 Declaració sobre inventari del difunt Vallverdú2 març 1685Domènech, Perecatalà
1685 Anunci apel·lació sentència del lloctinent del batlle27 març 1685Domènech, Perecatalà
1685 Declaració de Forcades sobre fadrinatge de mosso francès26 agost 1685Domènech, Perecatalà
1690 Pagesos de Castellvell debitori a Jeroni Juncosa per compra blat28 maig 1690Brocà, Perellatí
1690 Declaració Onofre Aixalà i Joan Baltasar sobre hort que té la pubilla Oliver8 agost 1690Domènech, Perellatí
català
1700 Encarregament censal Belli a Montserrat17 gener 1700Dos, Jaumellatí
1700 Poders per vídua i filla Pujalt25 gener 1700Dos, Jaumellatí
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Declaració jurats sobre afer drap24 juny 1700Dos, Jaumellatí
català
1700 Concòrdia Pàmies amb Juncosa3 octubre 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Procura de la muller de Calderó11 octubre 1700Dos, Jaumellatí
1700 Àpoca Reverent Comunitat a Juncosa prevere30 desembre 1700Dos, Jaume
1701 arrendaments terçons del forn de pa18 gener 1701Dos, Jaumellatí
1701 Declaració veïns Prades a requeriment de Gabriel Jaucet30 juny 1701Dos, Jaumellatí
català
1721 Àpoca negociant de Reus a Jeroni Juncosa per deute pensions de censal7 setembre 1721Gay, Perellatí
1722 Jeroni Juncosa debitori per compra mula a negociant de Reus8 febrer 1722Gay, Perellatí
1723 Cònjuges Anglès venda terres a Pere-Joan Besora24 novembre 1723Martí, Feliciàllatí
català
1724 Taula del Capbreu del comtat de Prades3 març 1724Martí, Feliciàllatí
castellà
català
1724 Confessió de capbreu del Comú i Universitat de Prades18 juliol 1724Martí, Feliciàcatalà
1724 Capbreu de Francesc Roig19 juliol 1724Martí, Feliciàcatalà
1724 Capbreu de Josep Calderó24 juliol 1724català
1724 Capbreu de Joan-Baptista Juncosa24 juliol 1724català
1737 Marià Vilà poders al seu marit Jeroni Juncosa14 abril 1737Cabeça i Blet, Josep
... més resultats