Jaucet

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1681 Procura de Margarida Anglès al seu marit Jaucet11 desembre 1681Domènech, Perellatí
1682 Declaració sobre l’heretat i béns de Josep Roig11 desembre 1682Domènech, Perellatí
català
1683 Argany obligació de proveir de neu la vila de Reus18 abril 1683Domènech, Perecatalà
1683 Moster venda terra a carta de gràcia a Febrer15 agost 1683Domènech, Perecatalà
1683 Procura dels cònjuges Jaucet Anglès a Josep Roig8 desembre 1683Domènech, Perellatí
1683 Debitori de Moster a Roca per compra de somera11 desembre 1683Domènech, Perellatí
català
1683 Cònjuges Pont Monrós venda terra a Pere Sabater26 desembre 1683Domènech, Perellatí
català
1684 Debitori de Casals a Moragues per compra blat13 febrer 1684Domènech, Perecatalà
1685 Àpoca dot dels cònjuges Conesa Espasa a Jaucet8 juny 1685Domènech, Perecatalà
1685 Desposori Sebastià Jaucet (de Prades) amb Florentina Martorell (de Capafonts)6 novembre 1685català
1690 Debitori d’Onofre Aixalà i fill a pagesos de Prades23 gener 1690Domènech, Perecatalà
1698 Gabriel Jaucet debitori a pagès de Reus per compra mula28 abril 1698Gay, Perellatí
1698 Pagesos de Prades promesa a Joan Compte per trasllat peces de fusta3 maig 1698Gay, Perellatí
fragments en català
1698 Boquer i Jaucet pagesos de Prades procura a causídic de Barcelona27 agost 1698Gay, Perellatí
1700 Poders pel prevere Pere Noguer13 gener 1700Dos, Jaumellatí
1700 Encarregament censal Belli a Montserrat17 gener 1700Dos, Jaumellatí
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Cessió terra Onofre Aixalà al seu fill Onofre26 març 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Anton Capdevila àpoca dot30 abril 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Debitori de Francesc Roig per compra de blat11 maig 1700Dos, Jaumellatí
1700 Concòrdia mossèn Francesc Gras amb diversos Prades i Capafonts9 setembre 1700Dos, Jaumecatalà
1701 Declaració veïns Prades a requeriment de Gabriel Jaucet30 juny 1701Dos, Jaumellatí
català
1711 Àpoca dot de Salvador Guixà a Llorenç Noguer29 agost 1711català
1718 Renúncia peça de terra de Pere Noguer a favor i per deute amb monestir de Montblanc9 maig 1718Castelló, Francescllatí
1724 Taula del Capbreu del comtat de Prades3 març 1724Martí, Feliciàllatí
castellà
català
1724 Confessió de capbreu del Comú i Universitat de Prades18 juliol 1724Martí, Feliciàcatalà
1724 Capbreu d’Ambròs Jaucet23 juliol 1724
1731 Renúncia de vídua filla i gendre de Guixà als béns i casa d’aquest en favor Cort del Batlle de Prades12 setembre 1731català
1735 Declaració de Bonaventura Oliver sobre tabac lliurat a religiós de Montblanc28 agost 1735Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1735 Declaració Bonaventura Oliver sobre lliurament tabac a religiós28 agost 1735Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1735 Declaració sobre tabac lliurat a religiós de Montblanc30 agost 1735Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1738 Pau Vila fundació misses i dotació censals a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades28 setembre 1738Alba i de Foraster, Jeronillatí
1739 Declaració d’Esteve Jaucet sobre amenaces contra els frares de Poblet1 març 1739Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1739 Declaració sobre amenaces de gent de Prades contra el frare bosquer de Poblet1 març 1739Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1739 Declaració d'Esteve Jaucet per amenaces contra frares de Poblet1 març 1739Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1739 Declaració pagesos de Vimbodí sobre amenaces de Jaucet a frare bosquer de Poblet1 març 1739Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1744 Procura universitats de Prades Cornudella i Ulldemolins a notari de Barcelona9 juliol 1744Barreter, Francesccastellà
1744 Poders universitats Prades Cornudella i Ulldemolins a Ambròs Jaucet i Onofre Roig4 setembre 1744Barreter, Francesccastellà
1744 Declaració de Ramon Jaucet et alii testimonis pagament a veí de Barberà15 setembre 1744Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1744 Declaració de Ramon Jaucet relacionada veí de Barberà15 setembre 1744Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1746 Procés d’informació relacionat deute de Joan Boquer3 març 1746Joli, Perecastellà
1753 Cort del Batlle de Prades venda terra a Francesc Febrer9 març 1753Meyà i Lloses, Francesccastellà
català
1753 Testimonis procés Lledó contra Segarra14 març 1753Meyà i Lloses, Francesccastellà
català
1753 Àpoca de veí de Montblanc a Joan-Baptista Casals i Ambròs Jaucet27 març 1753Cabeça i Blet, Josepllatí
català (fragment)
1753 Poders d’Ambròs Jaucet a religiós de Poblet31 març 1753Alba i de Foraster, Jeronillatí
1753 Apoderament per Ambròs Jaucet procurador de Miquel Vila rector Vilanova de Prades31 març 1753Alba i de Foraster, Jeronillatí
1754 Serafina Granyó i Joan Calderó requisició a Joan-Baptista Casals sobre pagament pensions i lluïció censal23 febrer 1754Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
part català
1754 Autenticació de les despeses fixes de la Universitat de Prades6 març 1754Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1754 Autenticació rèdits Universitat de Prades6 març 1754Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1754 Universitat de Prades Súplica concessió fiscal al monarca6 març 1754Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
... més resultats