1758 Capítols matrimonials Josep Bellver (Aleixar) amb Florentina Guixà Jaucet vídua

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Aleixar, 1 de setembre 1758. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Josep Bellver major de dies, vidu pagès de l’Aleixar (fill de Francisco Bellver, també pagès, del lloc d’Alió, i de Maria Sanahuja, cònjuges difunts) i Florentina Guixà Jaucet, vídua de Josep Golli, cirurgià del Velusell (filla de Salvador Guixà, pagès de Prades, i de Maria Jaucet, cònjuges difunts).

El contraent es dota de tots els seus béns, i per altra banda dota la seva futura muller amb 150 lliures barceloneses “a fi de que esta en lo esdevenidor puga tenir y aportarsen de ells [es refereix a la casa y béns d’aquell] aquell premi y remuneració corresponents; y no sen hage de anar de sa casa, ab que puga més còmodament passar esta vida miserable y dotar sa ànima per tenir major premi en la altre, y altrament disposar com millor li aparega”, amb pacte que en cas que dita Florentina premorís a Josep Bellver dita donació es limitaria a cinquanta lliures “las quals en est cas degan donarseli per son hereu y successor de sos béns sens strèpit ni figura de judici, ab una sola paga luego de seguida la sua mort”.

Josep Bellver signa de pròpia mà, mentre que per Florentina ho fa un dels testimonis.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 52 5:  Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1757-1758, full 179; català.