1765 Àpoca d’Anton Espasa (de Prades) a pagès d’Ulldemolins

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Ulldemolins, 19 de gener 1765. ÀPOCA. Àpoca d’Anton Espasa, pagès de Prades, a Jaume Roig, pagès d’Ulldemolins, pel pagament de les 55 lliures moneda barcelonesa reconegudes per aquest en un Auto de Debitori en poder del notari Salvador Alba i Molins el dia 3 de maig de 1762, per les causes en aquell contingudes. Signada de pròpia mà per dit Espasa.

FONT. AHT: FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1765, full 11 revers; castellà.