1717 Mateu Aixalà i mare debitori per roba a botiguer de Reus

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, dimarts 16 de febrer 1717. DEBITORI. Maria “Aixalà”, vídua del difunt Onofre Aixalà, pagès de Prades, i Mateu Aixalà, de dits cònjuges fill, qui essent menor de 25 anys i un poc major de 18 renuncia al benefici de la minoria d’edat, reconeixen deure a Joan Saludes, botiguer de Reus, 15 lliures i 15 sous moneda barcelonesa, que són el preu de diverses robes per aquells comprades en la botiga d’aquest, les quals prometen pagar-li el proper dia de Sant Bartomeu (probablement es tracti de la diada de sant Bartomeu apòstol, que es celebra el 24 d’agost), a les quals caldria afegir-hi el salari del procurador. Per major seguretat, els atorgants d’aquest debitori posen com a avalador a Josep Monter, pagès de Vilaplana.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 174: Claveria, Joan Baptista : Manual 1717, full 38 revers; llatí.