1685 Àpoca a Noguer marmessor per conreu blat

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 10 de març 1685. ÀPOCA. Gabriel Altés, pagès, habitant del mas dit del Pinatell, terme de Rojals, confessa haver rebut en diners comptants de Josep Noguer, curador de la persona i béns del pubill fill del difunt Joan Oller, pagès del dit mas, catorze lliures, corresponents deu d’elles a l’aportació que dit Noguer fa cada any a dit Altés com a mitger de l’heretat de dit mas com a ajuda al conreu dels blats que es cullen en dita heretat, i altres quatre lliures per aquelles que cada any li ha de donar per ajudar a conrear la vinya del dit pubill al terme de Farena, i per haver rebut les corresponents a l’any 1684 li signa la present àpoca. Són testimonis Joan Borrell i Jaume Besora, tots dos pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.