1744 Àpoca metge i carceller presons de Prades al tresorer del comtat

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 27 d’agost 1744. ÀPOCA. El doctor en medicina Dionís Olives, metge de les presons de la vila de Prades, i Bonaventura Sobirosa, carceller d’aquestes, fan àpoca de 14 lliures barceloneses en favor del doctor en ambdós drets Anton Olives com a tresorer de les rendes que percep el duc de Cardona: el dit doctor Dionís Olives, com a metge de les dites presons, pel seus salari vençut dels darrers sis mesos de 1743 i els sis primers del corrent 1744, i el dit Bonaventura Sobirosa pel seu sou de carceller en els mateixos dits mesos. Són presents per testimonis dos veïns de Falset. Ambdós atorgants signen de pròpia mà.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 303: Barreter, Francesc : Manual 1744, full 277; castellà.