1684 Debitori de Casals a Moragues per compra blat

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 13 de febrer 1684. DEBITORI. Mateu Casals “major”, pagès de Prades, confessa deure a Jaume Moragues, pagès de la mateixa vila, 6 lliures i 10 sous, que són pel preu de dues quarteres de blat que li ha comprat, a raó de tres lliures i cinc sous per quartera, la qual quantitat promet pagar-li el dia de sant Jaume de juliol vinent. Són testimonis Rafel Lleberia i Sebastià Jauset, també pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.