1683 Debitori de Blai Oliver

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 29 d’agost 1683. DEBITORI. Blai Oliver, pagès de Prades, confessa deure a Francesc Batlle, botiguer d’Alcover, present, 15 lliures i 6 sous, les quals són per una consigna que va fer el seu cunyat Antoni Jover, que promet pagar en dos iguals pagues, la primera el proper dia de Nadal, i la segona i darrera el dia de sant Bartomeu. Són testimonis Ramon Anglès i Jaume [N.].

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.