1745 Poders per Josep Anglès i altres

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 21 de juny 1745. APODERAMENT. Josep Anglès i Pujol, pagès de Prades (el segon nom no consta en el text, però sí en la seva signatura); Marianna Anglès vídua del difunt Tomàs Borràs, pagès d’Almoster; i Ramona Pujol, muller d’Andreu Espasa, pagès de la dita vila de Prades (el qual explicita el seu consentiment escrit a les infrascrites coses), atorguen el seu poder a favor del doctor en ambdós drets Joan Simó, domiciliat a la ciutat de Barcelona, per a que en el nom de tots ells i de cadascun d’ells en particular demani, percebi i cobri i alhora confessi haver rebut i cobrat de qualsevol persona i universitat qualsevol quantitat de diner que a dits constituents pertanyin en qualsevol causa pia o d’altra mena, així com que en llur nom puguin actuar i fer tota mena de gestions davant de qualsevol tribunal. Josep Anglès Pujol i Andreu Espasa signen de pròpia mà, mentre que per Marianna Anglès i Ramona Pujol ho fa un dels testimonis, veïns de Reus.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 304: Barreter, Francesc : Manual 1745, full 190 revers; castellà.