1731 Clàusula testamentària del difunt Francesc Anglès

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 10 de novembre 1731. CLÀUSULA TESTAMENT. Clàusula testamentària del difunt Francesc (“Francisco”) Anglès, vidu, pagès, on es detalla que aquest nomena hereu universal al seu fill Joan i, si aquest morís sense descendents, a Florentina, respectivament filla i germana dels esmentats. Aquesta clàusula pertany a una certificació del document en la data indicada rebut per Rafel Bonet, prevere i rector de Prades, i feta posteriorment (en data indeterminada) per Jacint Roig, també prevere i rector de la dita vila

FONT INDIRECTA. Arxiu Comarcal del Priorat : Fons Pascó : Escrivania de Prades].