1757 Girona venda terra del terme de Prades a pagès de Capafonts

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Aleixar, 27 de novembre 1757. VENDA TERRA. Florentina, vídua de Francesc Girona, i Florentina Girona, mare i filla, de la vila de Prades, venen a Josep Corts, pagès de Capafonts, present, tota aquella peça de terra erma d’uns tres jornals d’extensió que tenen i posseeixen al terme de Prades, partida dita l’Abellera (la qual limita a l’est amb terres de Llorenç Febrer, al sud amb terres de Joan Corts, al nord amb terres de l’ermita de Nostra Senyora de l’Abellera, i a l’oest amb terres de l’esmentat Febrer, tots pagesos de Prades), pel preu de 17 lliures que manifesten haver rebut amb diners al comptat. Per dites mare i filla atorgants signa un dels testimonis.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 525 :  Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1757-1758, full 221; castellà.