Macip

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1681 Declaració sobre transport de neu a Reus28 maig 1681Domènech, Perecatalà
1682 Insolutumdació en favor de Jordi Pagès27 gener 1682Domènech, Perecatalà
1683 Poders per aclarir i arranjar empresonament12 abril 1683Domènech, Perecatalà
1683 Arrendament del quinzè a Rafel Bonet31 maig 1683Domènech, Perecatalà
1683 Moster venda terra a carta de gràcia a Febrer15 agost 1683Domènech, Perecatalà
1685 Obligació pagament a Onofre Aixalà i Caterina Alsamora4 juny 1685
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Anton Capdevila àpoca dot30 abril 1700Dos, Jaumecatalà
1701 Macip i Besora debitori a botiguer de Reus9 abril 1701Gay, Perellatí
1701 Declaració veïns Prades a requeriment de Gabriel Jaucet30 juny 1701Dos, Jaumellatí
català
1712 Diversos prometen a Francesc Macip síndic de Prades que aniran al comboi reial amb diverses cavalcadures21 agost 1712Cabeça i Blet, Josepcatalà
1720 Desposori Llorenç Pallejà (Cornudella) amb Agna-Maria Òdena Macip (Prades)4 febrer 1720català
1724 Capbreu de Francesc Roig19 juliol 1724Martí, Feliciàcatalà
1738 Pau Vila fundació misses i dotació censals a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades28 setembre 1738Alba i de Foraster, Jeronillatí
1747 Desposori Miquel Macip amb Florentina Alsina Bonet25 setembre 1747català
1761 Àpoca dels administradors de l’Hospital de Prades a pagès d’Albarca per lluïció censal26 agost 1761Alba i Molins, Salvadorcastellà
1761 Àpoca dels regidors de Prades a l’arrendatari dels drets de Fira29 agost 1761Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1762 Capítols matrimonials Joan Montserrat Febrer (de Prades) amb Maria Macip Cugat (de Gratallops)21 juny 1762Gay, Bonaventuracatalà
1763 Ordre del tresorer del comtat de Prades als batlles i amos de les cases delmeres18 juliol 1763Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1764 Declaracions extrajudicials relacionades amb compra de neu a Miquel Macip14 abril 1764Castelló i Guasch, Josepcastellà
1764 Requisició de Joan-Baptista Casals al batlle de Prades21 maig 1764Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1764 Auto notarial reclamant deute per impagament censal a les autoritats de Prades29 desembre 1764Sans, Francesccastellà
1765 Josep Romeu venda terra a Miquel Oliver28 agost 1765Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1765 Àpoca del procurador de Joan-Baptista Casals a Bonaventura Anglès relacionat condemna d’aquest i altres27 setembre 1765Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1765 Poders de Bonaventura Anglès a escrivà de Reus27 setembre 1765Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1765 Pere-Joan Anglès venda terra a Josep Macip15 desembre 1765Sans, Francesccatalà
1766 Francesc Pagès muller i nebot venda terra a Miquel Macip26 abril 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Francesc Pagès venda terra a Bonaventura Pagès29 agost 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Pere Ferris venda terra a Isidre Abelló27 setembre 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1768 cònjuges Fort i Pont venda peça de terra a Macip25 juny 1768Alba i Molins, Salvadorcastellà
1769 Josep Romeu venda terra a Miquel Macip9 abril 1769Meyà i Lloses, Francesccatalà
castellà
1769 Àpoca vídua Romeu a Macip relacionada venda terra21 abril 1769Meyà i Lloses, Francesccatalà i castellà
1769 Requeriment als regidors de Prades relacionat causa entre la Comunitat de Preveres de Reus i Josep Aixalà8 juny 1769Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1769 Cònjuges Queralt i Estivill venda peça de terra al reverent Jacint Roig9 octubre 1769Alba i Molins, Salvadorcastellà
1770 Permuta terres entre Miquel Macip i Francesc Queralt28 agost 1770Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1770 Pere-Josep Josa venda darrera casa a Miquel Macip28 agost 1770Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1770 Declaració de Ramona Macip relacionada amb els béns de la difunta Teresa Forcadell28 octubre 1770Alba i Molins, Salvadorcastellà
1771 Capítols matrimonials Josep Macip amb Teresa Lledó14 març 1771Hortet, Joan Paucatalà
1771 Àpoca cònjuges Jaucet i Macip a familiars Ulldemolins relacionada dot3 juny 1771Alba i Molins, Salvadorcastellà
1771 Regidors de Prades arrendament dels molins de l’Esquirola a moliner de Vilaplana30 juny 1771Alba i Molins, Salvadorcatalà
1771 Administradors de la Sagristia de Prades àpoca per lluïció censal28 agost 1771Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1771 Àpoca dels administradors de l’Hospital de Prades a Domènec Bonet per lluïció censals i porrates18 desembre 1771Alba i Molins, Salvadorcastellà
1772 Francesca Rossell muller Juncosa arrendament tros i casa a Miquel Macip2 juny 1772Castelló i Guasch, Josepcatalà
1773 Francesca Alsina institució fundació amb creació de censal27 juliol 1773Alba i Molins, Salvadorcatalà
1773 Joan-Baptista Casals venda terra a Josep Macip28 agost 1773Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1773 Joan Salvat i mare venda terra Miquel Macip28 agost 1773Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1773 Miquel Macip marmessor venda casa i terra al reverent Pau Casals29 agost 1773Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1773 Miquel Macip marmessor fundació missa per l’ànima de Pere Noguer i familiars29 agost 1773Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1773 Capítols matrimonials Isidre Vilà amb Rita Domènech5 octubre 1773Sanmartí, Antoncatalà
1775 Certificació arrendament pous de gel i neu a Josep Abelló15 març 1775Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
... més resultats