1723 relacionat venda censal que Cristòfol Lleberia paga a pagès de Vilanova de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Vilanova de Prades, 27 de març 1723. VENDA CENSALS. En un extens document en què Miquel Vilalta, pagès de Vilanova de Prades, per tal d’alliberar-se de la prestació d’aquell censal mort de preu i propietat 393 lliures mb i pensió consemblants sous que està prestant a la Rectoria del dit lloc, i per tal de pagar diverses misses en pro de l’ànima del difunt Pere-Joan Vilalta menor de dies, ven a dita Rectoria tot un seguit de censals morts que li estan pagant diverses persones, majorment veïnes de Vilanova de Prades, i entre les quals es troba Cristòfol Lleberia de Prades, que li està pagant un censal de 47 lliures pel qual anualment li paga consemblants sous, en dos papers apart consignats com al seu equivalent de 2 lliures i 7 sous.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3246.1 : Cabeça i Blet, Josep : Manual 1722-1724, full 147 i dos paperets solts; llatí i part català.