1700 Joan-Baptista Anglès venda censal a veí de Reus

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 26 de juliol 1700. VENDA CENSAL. Joan-Baptista Anglès, pagès de Prades, per socórrer les seves necessitats ven a Joan Compte, ciutadà honrat de Barcelona domiciliat a Reus, amb carta a gràcia de redimir mitjançant, 200 sous barcelonesos de pensió anual. Per major seguretat dóna per avalador i principal pagador a Ramon Besora, pagès de Prades, i obliga especialment una peça de terra d’uns tres jornals d’extensió que posseeix al terme de Prades, partida del Tillà, i dit avalador obliga: d’una banda, aquella casa que té a la plaça Major de Prades (la qual limita d’un costat amb Joan Conesa, per la part del darrera amb la muralla, d’altra costat amb Maria Besora vídua, i per la part del davant amb dita plaça); en segon lloc, tota aquella peça de terra d’uns set jornals d’extensió situada en el mateix terme, en la partida dita del Castellot -la qual limita a l’est amb Marià Abelló, al sud amb Pere Noguer, a l’oest amb Magdalena “Forcada” vídua, i al nord amb Margarida “Domènech” vídua.

FONT. AHT: FN Reus, capsa 204: Gay, Pere : Manual 1700, full 527; llatí.