1774 Regidors de Prades arrendament pous de gel i neu a negociant de l’Aleixar

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 8 de gener 1744. ARRENDAMENT PÚBLIC. Bonaventura Anglès, Felip Gras, Gabriel Calderó i Rafel Martorell, tots regidors de Prades, amb assistència de Pere Gras, batlle, arrenden per nou anys (de l’1/12/1743 a 1/11/1752) a Josep Dalmau, negociant de l’Aleixar, com a més donant en l’encant públic, la facultat d’empouar tots els pous de gel i neu situats al terme de Prades, això és: un a la partida dita de la Ribera i un altre a la partida dita del mas d’en Pagès. S’hi adjunta el text de la corresponent tabba.

FONT. AHT : FN de Reus, capsa 303 : Barreter, Francesc : Manual 1744, full 20; català.