Noguer

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1652 Àpoca dels procuradors del Consell dels Cinquanta de Prades27 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1675 Arrendament de les fleques de la fira a Rafel Espasa20 agost 1675Domènech, Perecatalà
1675 Arrendament del refresc de la fira a Mateu Noguer23 agost 1675Domènech, Perecatalà
1681 Administradors Hospital de Prades àpoca per lluïció censals a cònjuges Bonet Arnau27 gener 1681Domènech, Perecatalà
1681 Declaració sobre transport de neu a Reus28 maig 1681Domènech, Perecatalà
1681 Lliurament d’un detingut pel batlle de la Mussara21 agost 1681Domènech, Perecatalà
1681 Àpoca convent de Vallbona a Noguer tresorer comtat de Prades26 agost 1681Domènech, Perecatalà
1681 Perdó del batlle general a pres de l’Alforja26 agost 1681Domènech, Perecatalà
1681 Àpoca de pagès de Vilanova a Noguer tresorer del comtat26 agost 1681Domènech, Perecatalà
1682 Besora obligació i encàrrec censal per deute amb Roig30 agost 1682Domènech, Perecatalà
llatí
1682 Àpoca del batlle al tresorer del comtat per menjar presos29 setembre 1682Domènech, Perecatalà
1682 Àpoca a tresorer comtat per despeses presos29 setembre 1682Domènech, Perecatalà
1682 Onofre Aixalà àpoca al tresorer comtal8 octubre 1682Domènech, Perellatí
català
1683 Debitori a Josep Noguer24 gener 1683Domènech, Perecatalà
1683 Àpoca de Gras a Noguer per manilles de la presó10 febrer 1683Domènech, Perecatalà
1683 Àpoca a Torner pels administradors de l’Hospital de Prades22 juny 1683Domènech, Perecatalà
1684 Debitori a Josep Noguer per compra mula23 gener 1684Domènech, Perecatalà
1684 Debitori dels cònjuges Domènec a Pere-Pau Noguer23 gener 1684Domènech, Perecatalà
1684 Arrendament revenderia a Mateu Noguer28 febrer 1684Domènech, Perecatalà
1684 Intima Reial Audiència a Josep Noguer13 març 1684llatí
català
1684 Àpoca del tresorer de la comtessa de Prades19 abril 1684Domènech, Perecatalà
1684 Àpoca de Noguer batlle per mobles rebuts per inventari22 setembre 1684Domènech, Perecatalà
1684 Àpoca de Jaume Vallverdú al batlle de Prades22 setembre 1684Domènech, Perecatalà
1684 testimonis sobre reclamació a Vallverdú30 setembre 1684Domènech, Perecatalà
1684 Testimonis sobre collita tros de Josep Noguer20 novembre 1684Domènech, Perellatí
català
1684 Poders dels cònjuges Pagès Capdevila a Josep Roig8 desembre 1684llatí
1684 Àpoca de Gota per reparacions a la casa comtal15 desembre 1684Domènech, Perellatí
català
1685 Arrendament terçó del pa a Josep Romeu22 gener 1685Domènech, Perecatalà
1685 Declaració de Josep Calderó i Elisabet muller de Sebastià Fons6 febrer 1685Domènech, Perellatí
1685 Declaració sobre inventari del difunt Vallverdú2 març 1685Domènech, Perecatalà
1685 Àpoca a Noguer marmessor per conreu blat10 març 1685Domènech, Perecatalà
1685 Àpoca a Noguer marmessor per compra bou10 març 1685Domènech, Perecatalà
1685 Anunci apel·lació sentència del lloctinent del batlle27 març 1685Domènech, Perecatalà
1685 Mateu Noguer pres invoca privilegi per alliberar-sejuny 1685Domènech, Perecatalà
llatí
1685 Promesa de Vallverdú pres al batlle12 agost 1685Domènech, Perecatalà
1685 Obligació de Joan Pradell estudiant pres18 agost 1685Domènech, Perecatalà
1685 Àpoca de Noguer a Lleberia10 setembre 1685Domènech, Perecatalà
1690 Declaració Onofre Aixalà i Joan Baltasar sobre hort que té la pubilla Oliver8 agost 1690Domènech, Perellatí
català
1696 Josep Noguer major poders al seu fill Josep Noguer menor31 maig 1696Gay, Perellatí
1696 Josep Noguer menor venda a carta de gràcia quatre censals a notari de Falset11 juny 1696Gay, Perellatí
1698 Josep Noguer consigna quantitat de diners al seu procurador7 juny 1698Castelló, Francesccatalà
1698 Josep Noguer poders a adroguer de Reus7 juny 1698Castelló, Francescllatí
1699 Àpoca a Rafel Espasa i Joan Fort fiadors censal mort27 agost 1699Gay, Perellatí
1700 Poders pel prevere Pere Noguer13 gener 1700Dos, Jaumellatí
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Àpoca de Jaume Dos per despeses procés5 juny 1700Dos, Jaumellatí
1700 Declaració jurats sobre afer drap24 juny 1700Dos, Jaumellatí
català
1700 Apoderament diversos Prades a Pau Pujol29 novembre 1700Dos, Jaumellatí
1700 Procura de Febrer i de Ferris a Pau Pujol29 novembre 1700Dos, Jaumellatí
... més resultats