1764 Testament de Serafina Oller

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Cornudella, 27 de desembre 1764 (“Any Nat. Senyor 1765”). TESTAMENT. Testament de Serafina Oller (filla de Cristòfol Oller, pagès, i Maria, cònjuges de Prades, difunts), casada en primeres núpcies amb el difunt Andreu Joanpere, i en segones núpcies amb Ramon Lleberia, vivent, els dos pagesos de la vila de Prades. Els funerals testats són modestos (“de toch pobre”). Com a hereu universal és nomenat el seu fill Josep Joanpere, i en cas que aquest morís sense fills o filles seria substituït, progressivament, per la seva filla Maria Joanpere, la seva germana Cecília Balthasar i la seva neboda Maria Balthasar, filla de l’anterior. L’hereu de Serafina ha de fer-se càrrec del manteniment del seu actual marit Ramon Lleberia, que és un dels dos marmessors d’aquest testament, juntament amb el rector “que vuy és y en avant serà de la vila de Prades”.

FONT. AHT: Fons Notarial de Cornudella : Sans, Francesc : Manual 1764-1765, full 293 revers; català.