Febrer

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1681 Renúncia terra en favor de Lleberia23 abril 1681Domènech, Perecatalà
1681 Lleberia presa de possessió terra25 abril 1681Domènech, Perecatalà
1683 Vídua de Domènech venda terra a carta de gràcia a Moragues13 abril 1683Domènech, Perecatalà
1683 Moster venda terra a carta de gràcia a Febrer15 agost 1683Domènech, Perecatalà
1683 Debitori de Josep Minart per compra d’un ruc5 setembre 1683Domènech, Perecatalà
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Concòrdia mossèn Francesc Gras amb diversos Prades i Capafonts9 setembre 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Procura de Febrer i de Ferris a Pau Pujol29 novembre 1700Dos, Jaumellatí
1701 Caució de Pau Pujol a la Reial Audiència8 gener 1701Dos, Jaumecatalà
1701 Vídua de Domènech venda terra al reverent Gras4 març 1701Dos, Jaumellatí
1710 Presa possessió terres i altres béns immobles per Pere-Joan Anglès procurador de llur muller Magdalena Pujol27 setembre 1710Cabeça i Blet, Josepllatí
català
1724 Confessió de capbreu del Comú i Universitat de Prades18 juliol 1724Martí, Feliciàcatalà
1737 Marià Abelló retrovenda tros a Francesc Gual24 abril 1737Cabeça i Blet, Josepllatí
1743 Francesc Blanxart venda peça de terra als cònjuges Cerdà Casals25 maig 1743Barreter, Francescllatí
1751 Demanda preveres Prades contra Parrot17 agost 1751Meyà i Lloses, Francesc
1753 Cort del Batlle de Prades venda terra a Francesc Febrer9 març 1753Meyà i Lloses, Francesccastellà
català
1755 Miquel vila prevere revocació poders de Joan Febrer prevere4 juliol 1755Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1755 veí de Cornudella debitori a Joan Febrer prevere de Prades26 agost 1755Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1757 Girona venda terra del terme de Prades a pagès de Capafonts27 novembre 1757Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1760 Àpoca de Joan Febrer prevere de Prades a pagès de Mont-ral per venda tros18 juny 1760Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1760 Reverent Comunitat de Preveres de Prades àpoca a pagès de Mont-ral15 setembre 1760Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1761 preveres Ulldemolins àpoca per lluïció censal a Joan Febrer prevere de Prades11 gener 1761Alba i Molins, Salvadorcastellà
1761 preveres d’Ulldemolins àpoca per extinció censal a Jaume Aixalà (de Prades)11 gener 1761Alba i Molins, Salvadorcastellà
1761 Francisco Besora presa de possessió casa i diverses peces de terra13 juliol 1761Alba i Molins, Salvadorcastellà
1761 Àpoca dels administradors de l’Hospital de Prades a pagès d’Albarca per lluïció censal26 agost 1761Alba i Molins, Salvadorcastellà
1762 Procuradors de la Confraria del Santíssim Sagrament (de Prades) venen pati a Francesc Pibernat18 abril 1762Alba i Molins, Salvadorcastellà
1762 Poders Comú i Universitat de Prades a religiós del Covent de Pares Mínims de la ciutat de Barcelona22 abril 1762Alba i Molins, Salvadorcastellà
1762 Capítols matrimonials Joan Montserrat Febrer (de Prades) amb Maria Macip Cugat (de Gratallops)21 juny 1762Gay, Bonaventuracatalà
1763 Venda casa i peça de terra a Joan Boquer20 juny 1763Ribes i Calbet, Rafaelcatalà
1763 sastre de Cornudella venda censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades28 juny 1763Alba i Molins, Salvadorcastellà
1765 Capítols matrimonials Josep Bonet Roig amb Maria Aixalà Noguer15 maig 1765Sans, Francesccatalà
1765 Capítols matrimonials Josep Casals Gras amb Maria-Clara Febrer Calderó22 setembre 1765Sans, Francesccatalà
1765 Testament de Maria Calderó vídua de Joan Pont22 setembre 1765Sans, Francesccatalà
1766 Administrador i col•lector de l’Hospital de Prades venda pati a Gual27 agost 1766Alba i Molins, Salvadorcastellà
1767 Capítols matrimonials Pere March vidu de Capafonts amb Florentina Febrer Parrot (de Prades)30 març 1767Alba i Molins, Salvadorcatalà
1767 Pau Bonet venda peça casa a la Plaça Major a Bonaventura Oliver30 març 1767Alba i Molins, Salvadorcastellà
1767 Capítols matrimonials Joan Conesa Ferrer (Prades) i Magdalena Robert (Aixàvega)31 maig 1767Batellas, Marccatalà
1767 Marià Ferris venda peça de terra per pagament dot i altres a Pau Besora11 juliol 1767Alba i Molins, Salvadorcastellà
1767 Josep Roig venda peça de terra a Pau Besora11 juliol 1767Alba i Molins, Salvadorcastellà
1767 Joan Anglès venda peça de terra al reverent Joan Febrer14 novembre 1767Alba i Molins, Salvadorcastellà
1767 Capítols matrimonials Josep Joanpere Sarrat amb Magdalena Gual Juncosa29 novembre 1767Alba i Molins, Salvadorcatalà
1767 Àpoca de pare i fill Pagès a Pau Besora relacionat dot20 desembre 1767Alba i Molins, Salvadorcastellà
1768 Calderó venda censal a Joan Febrer prevere6 febrer 1768Alba i Molins, Salvadorcastellà
1768 Capítols matrimonials Rafel Montserrat Eritja amb Sebastiana Febrer Ferris12 març 1768Alonso de Valdés, Josepcatalà
1768 Joan Fort i Maria Pont cònjuges venda peça de terra a Bonaventura Oliver24 març 1768Alba i Molins, Salvadorcastellà
1768 Pau Casals prevere venda casa al carrer Major a Francisco Calderó11 abril 1768Alba i Molins, Salvadorcastellà
1768 Cònjuges Oliver i Montserrat àpoca per dot17 abril 1768Alba i Molins, Salvadorcastellà
1768 Capítols matrimonials Llorenç Febrer Vilà amb Florentina Calderó Casals17 abril 1768Alba i Molins, Salvadorcatalà
1768 Roig venda peça de terra a Jaucet17 abril 1768Alba i Molins, Salvadorcastellà
... més resultats