1700 Àpoca de Jaume Dos per despeses procés

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 5 de juny 1700. ÀPOCA. Jaume Dos, notari públic de la vila de Prades, reconeix que Josep Toda, negociant de Cornudella, li ha pagat 29 lliures i set sous amb moneda barcelonesa per la còpia de dos processos per i entre dit Toda, d’una part, i Josep Noguer i altres veïns de Prades, de l’altra, continguts en 626 folis a raó de quatre sous i sis diners de dita moneda per foli, que junts sumen 28 lliures i set sous, als quals cal sumar deu sous per la conclusió de cada procés, i deu sous pel salari del present instrument, que junts fan la suma abans dita, i que s’han vist en primera instància a la Cort de l’honorable batlle de la vila de Cornudella, i en segona per apel·lació a la cort del Batlle General del comtat de Prades. Són testimonis Pere Domènech, notari, i Rafel Boquer, ambdós de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700- 1702, full 44 revers; llatí.