Besora

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1653 Forcades venda censal a carta de gràcia a la Confraria de sant Antoni del convent de Montblanc2 febrer 1653Cabeça, Josepcatalà
1675 Arrendament de les fleques de la fira a Rafel Espasa20 agost 1675Domènech, Perecatalà
1675 Arrendament de les fleques del pa a Francesc Cugat8 setembre 1675Domènech, Perecatalà
1676 Arrendament carnisseria a Josep Calderó5 abril 1676Domènech, Perecatalà
1676 Arrendament molins de la Universitat de Prades a Onofre Aixalà5 abril 1676Domènech, Perecatalà
1680 Jaume Pont venda censal a Comunitat de Preveres de Montblanc9 març 1680Alba, Jeronillatí
1682 Arrendament refresc d’una taverna de la fira a Onofre Aixalà22 agost 1682Domènech, Perecatalà
1682 Besora obligació i encàrrec censal per deute amb Roig30 agost 1682Domènech, Perecatalà
llatí
1683 Argany obligació de proveir de neu la vila de Reus18 abril 1683Domènech, Perecatalà
1684 Arrendament revenderia a Mateu Noguer28 febrer 1684Domènech, Perecatalà
1685 Àpoca a Noguer marmessor per compra bou10 març 1685Domènech, Perecatalà
1685 Àpoca a Noguer marmessor per conreu blat10 març 1685Domènech, Perecatalà
1685 Promesa de Vallverdú pres al batlle12 agost 1685Domènech, Perecatalà
PRADESMEMORIAL: 1692 Arrendament d’un terçó del pa del forn a Montserrat16 febrer 1692Domènech, Perellatí
1698 Pagesos de Prades promesa a Joan Compte per trasllat peces de fusta3 maig 1698Gay, Perellatí
fragments en català
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Definitiu arrendament de la carnisseria de Prades a Calderó9 abril 1700Dos, Jaumecatalà
llatí (fragment)
1700 Joan-Baptista Anglès venda censal a veí de Reus26 juliol 1700Gay, Perellatí
1701 Macip i Besora debitori a botiguer de Reus9 abril 1701Gay, Perellatí
1701 Declaració veïns Prades a requeriment de Gabriel Jaucet30 juny 1701Dos, Jaumellatí
català
1721 Àpoca Pere Bonet i cònjuges Bonet i Cabot a Agustí Cabot per pagament part del dot1 maig 1721Armengol, Fructuósllatí
1723 Cònjuges Anglès venda terres a Pere-Joan Besora24 novembre 1723Martí, Feliciàllatí
català
1736 Declaració diversos Prades relacionada amb l’arrendatari dels pous de neu i gel13 maig 1736Gay, Perecastellà
1737 Declaració regidors Prades sobre tributació del difunt Isidre Abelló26 agost 1737Cabeça i Blet, Josepcastellà
1743 Francesc Blanxart venda peça de terra als cònjuges Cerdà Casals25 maig 1743Barreter, Francescllatí
1751 Capítols matrimonials Pere-Joan Besora Juncosa (Prades) i Antònia Barberà Rubert21 febrer 1751Cortès i Baronat, Ramoncastellà
1755 Rafel Alsamora donació peça de terra al seu germà Pau18 maig 1755Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1755 Salvador Joanpere venda peça de terra a Francesc Oller18 maig 1755Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1755 Salvador Joanpere venda peça de terra a Joan Alsamora18 maig 1755Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1756 Roig marmessor Pinyó venda terra a Joan Besora27 agost 1756Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1756 Francesc Roig marmessor de Joan Pinyó venda terra a Joan Besora27 agost 1756Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1756 Agustí Espasa encàrrec censal10 novembre 1756Meyà i Lloses, Francesc
1759 Cònjuges Besora Barberà àpoca dot14 gener 1759Cortès i Baronat, Ramoncatalà
1760 Capítols matrimonials Joan Jauset amb Francesca Besora24 març 1760Meyà i Lloses, Francesc
1760 Capítols matrimonials Joan Jaucet amb Francesca Besora24 març 1760Meyà i Lloses, Francesccatalà
1761 Capítols matrimonials Pau Besora Juncosa (Prades) amb Maria Cavaller (Mont-ral)8 febrer 1761Batellas, Marccatalà
1761 Condicions dels regidors de Prades per la construcció de l’orgue de l’església parroquial6 juliol 1761Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
1761 Francisco Besora presa de possessió casa i diverses peces de terra13 juliol 1761Alba i Molins, Salvadorcastellà
1761 Àpoca dels administradors de l’Hospital de Prades a pagès d’Albarca per lluïció censal26 agost 1761Alba i Molins, Salvadorcastellà
1761 Requeriment dels regidors de Prades a mestres de casa sobre els arranjaments dels molins fariners del Comú de la vila22 setembre 1761Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
català (fragments)
1761 marmessors del difunt Onofre Roig venda peça de terra a pagès d’Albarca20 novembre 1761Alba i Molins Salvadorcastellà
1762 Capítols matrimonials Ramon Boldú(Tarrés) amb Bonaventura Besora Palau (Prades)28 març 1762Castelló i Guasch, Josepcatalà
1762 Pere-Josep Aixalà venda terra a Bonaventura Pagès26 agost 1762Castelló i Guasch, Josepcastellà
1765 Capítols Matrimonials Domènec Sans (l’Espluga Fr) amb Maria Rafel Besora (Prades)24 febrer 1765Castelló i Guasch, Josepcatalà
1765 Capítols matrimonials Ramon Rafel Besora (Prades) amb Maria Sans (Espluga de Francolí)24 febrer 1765Castelló i Guasch, Josepcatalà
1765 Àpoca dels cònjuges Besora i Miró a pagès d’Ulldemolins relacionat dot10 març 1765Alba i Molins, Salvadorcastellà
1765 Àpoca del procurador de Joan-Baptista Casals a Bonaventura Anglès relacionat condemna d’aquest i altres27 setembre 1765Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1765 Capítols matrimonials Domingo Alabart amb Maria Besora Conesa10 novembre 1765Alba i Molins, Salvadorcatalà
1766 Josa i mare venda terra a Miquel Oliver25 abril 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
... més resultats