1737 Declaració regidors Prades sobre tributació del difunt Isidre Abelló

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 26 d’agost 1737. DECLARACIÓ. Felip Gras, Onofre Besora i Onofre Roig, el corrent any (juntament amb Baptista Anglès, aquí absent) regidors de Prades, compareixen davant el present notari i Jeroni Esteve Oliver (aquest doctor en drets i lloctinent d’alcalde major i del corregiment de Montblanc) a instància de Rafel Boquer, pagès de Prades, al present habitant d’Ulldemolins, per declarar si és cert que Isabel-Anna, vídua d’Isidre Abelló, seguida la mort d’aquest ha pagat el reial tribut corresponent a llurs béns, cosa que aquells certifiquen. Tots tres declarants signen personalment.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3247 : Cabeça i Blet, Josep : Manual 1737, full 281; castellà.