1682 Insolutumdació en favor de Jordi Pagès

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 27 de gener 1682. INSOLUTUMDACIÓ. Esteve Sales, serrador francès trobat a Prades, per pagar a Jordi Pagès, també serrador, habitant de Prades, 5 lliures i 2 sous que li està devent “pels treballs y enfados li ha donat en lo temps a estat malalt en sa casa” li assigna i consigna consemblant quantitat que a ell li estan devent, en concret: 3 lliures i 14 sous per part de Jaume Castell, pagès d’Ulldemolins, i 1 lliura 8 sous per part de Gabriel Vilalta, pagès de Farena, donant a dit Pagès totes les forces per a que pugui cobrar d’aquests les esmentades quantitats. Són testimonis Onofre Llobregat major i Francesc Macip, ambdós pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.