1685 Obligació de Pere Oliver per rearrendament

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 11 de febrer 1685. OBLIGACIÓ. Pere Oliver, pagès de Prades, atenent i considerant que Joan Quaderch, serrador de dita vila, li ha rearrendat l’aiguardent i tabac d’aquesta, amb els mateixos pactes i condicions que a dit Quaderch li havien arrendat els seus jurats, convé i en bona fe promet a aquest que pagarà als esmentats jurats la terça que caurà de dit arrendament els dies 8 de maig i 8 de setembre, tot deixant a Joan Quaderch indemne de qualsevol obligació al respecte. Són testimonis Carles Masdeu, cirurgià, i Jaume Moragues major -possiblement veïns de Prades, tot i que no en consta cap indicació explícita.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.