1764 Testament de Ramon Lleberia

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Cornudella, 27 de desembre 1764 (“Any Nat. Senyor 1765”). TESTAMENT. Testament de Ramon Lleberia (fill de Jaume Lleberia i de Maria, cònjuges difunts de Prades), actual marit de Sebastiana Oller. Els funerals testats són modestos (“de toch pobre”). Deixa a la seva muller com a possessora i usufructuària dels seus béns, amb la obligació de tenir cura dels fills i filles comuns. Com a hereva universal deixa a la seva filla Maria “Bonet y Lleberia”, i en cas que aquesta faltés, no pogués o no volgués fer-se’n càrrec, a les seves nétes Rosa o Josepa Bonet, respectivament. Són testimonis Mateu Casals, pagès, i Josep Pellicer, boter, els dos de Cornudella.

FONT. AHT: Fons Notarial de Cornudella : Sans, Francesc : Manual 1764-1765, full 292 revers; català.