1702 Consigna de Mateu Aixalà

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 17 de juliol 1702. CONSIGNA. Mateu Eixalà, pagès de Prades, atenent al fet que deu a Mateu Palau, boter de Montblanc, 30 lliures i 10 sous per diversos favors que aquest li ha prestat, i no trobant millor forma de tornar-li li cedeix i consigna dita quantitat dels diners que li està devent Joan Baltasar, teixidor de lli de Prades, segons consta en document fet i datat el 8 de gener del mateix any. Són testimonis el reverent Felip Gras, prevere, i Mateu Gomar, cirurgià, ambdós de la vila de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades:  Dos, Jaume : Manual 1700-1702, full 78 revers; llatí.