1753 Testimonis procés Lledó contra Segarra

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Cornudella, 14 de març 1753. DECLARACIONS. Testimonis prestats per Josep Baltasar (de 66 anys complerts), Joan Ferrer (45 anys complerts) i Francesc Pagès (56 anys complerts), pagesos de Prades, atenent a una petició amb capítols presentada el 9 de novembre de 1752 pels cònjuges de la mateixa vila Josep Segarra i Maria en la causa que contra aquests segueix la Cort del Batlle de Prades a iniciativa de Josep Lladó, també pagès de la mateixa. De la provisió de dits testimonis Jaume Aixalà, regidor en ordre segon per mancança de batlle, acordà informar-ne a dit Lladó per si volia assistir-hi, de la qual gestió se n’ocupa Gaetà Larrosa, nunci jurat de Prades. En conjunt els testimonis declaren com a cert que la casa renunciada per “Maria Guixà y Jaucet” , i per “Maria Sagarra y Guixà” i el seu marit Joseph Sagarra, situada al carrer de la Peixera Vella de dita vila de Prades, després d’haver-ne renunciat la posseïren durant alguns anys el ja difunt Reverent Pere-Joan Roig i el seu nebot i hereu Magí Roig, dient-ho saber per haver vist que alguns anys els dits Roig posaren la verema al cup de la casa; també declaren que pel mateix motiu saben que per espai d’uns dos o tres anys també posseí dita casa el reverent Jacint Roig, que hi posà la seva verema i s’endugué el vi; també assenyalen la seva certesa de que Salvador Guixà estigué casat amb Maria Jaucet.

FONT. ACP : Fons Pascó : Cort del Batlle de Prades, Plec de Processos : “Josep Lladó, pagès de la vila de Prades, contra Josep i Maria Sagarra i Guixà, cònjuges de dita vila”; escrivà Francesc Meyà i Lloses, notari públic resident a Cornudella; castellà i català (fragments)].