1685 Procura de Caterina al seu marit Onofre Aixalà

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 31 d’agost 1685. Caterina, en aquell moment muller d’Onofre Exalà, comptant amb la llicència i voluntat d’aquest, el nomena procurador dels seus béns, constant referència explícita a aquells que té a Vilaplana. Són testimonis de la procura Jaume Vallverdú, pagès de Prades, i Mateu Giol, pagès de Riudoms.

Possiblement per error la dita Caterina (que finalment hem pogut aclarir que era filla i hereva universal de Gaspar Alsamora, pagès de Vilaplana) figura en aquest document com a casada en segon desposori amb dit Onofre, però per altra documentació sabem que en realitat aquest seria el seu tercer matrimoni: el primer, tal i com en aquest document consta, seria amb Ramon Miret, pagès de la mateixa Vilaplana, però a la mort d’aquest es desposaria (segons les nostres investigacions entre abril del 1678 i novembre del 1679) amb Pere Foraster menor, pagès de les Borges del Camp, que moriria poc després (el 23 d’octubre de 1681).

Amb nota al marge, i data 27 de [desembre] de 1694 (el mes no queda clar, però sí l’any, que no porta cap referència d’Any del Senyor)) es fa constar la revocació d’aquesta procura i s’especifica que dit Onofre Exalà no podrà fer-ne ús.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; llatí.