1718 Capítols matrimonials Pons Quintana (Bianya/Reus) amb Mariàngela Domènech (Prades)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 22 de febrer 1718. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Pons Quintana, fadrí serraller, habitant de Reus però natural del lloc de Bianya, diòcesi de Girona (fill de Joan Quintana, pagès de dit lloc de Bianya, difunt, i de llur muller Magdalena, vivent) amb Mariàngela Domènech, donzella (filla del doctor Pere Domènech, notari públic de Prades, i de llur muller Mariàngela, cònjuges difunts).

FONT. AHT: FN Reus, capsa 188: Claveria, Joan Baptista : Capítols Matrimonials 1716-1720, full 146; català.

PENDENT RESUM.