Espasa

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1675 Arrendament de les fleques de la fira a Rafel Espasa20 agost 1675Domènech, Perecatalà
1675 Arrendament del refresc de la fira a Mateu Noguer23 agost 1675Domènech, Perecatalà
1676 Arrendament fleca pa bell a Josep Forcades26 juliol 1676Domènechcatalà
1681 Àpoca del prevere Claries a Juncosa per deutes censal23 juny 1681Domènech, Perellatí
1681 Calderó venda terra a Dos i a vídua Llobregat3 agost 1681Domènech, Perecatalà
1682 Onofre Aixalà àpoca al tresorer comtal8 octubre 1682Domènech, Perellatí
català
1684 Consigna dels jurats de Prades a Onofre Aixalà10 maig 1684Domènech, Perellatí
1685 Declaració de Josep Calderó i Elisabet muller de Sebastià Fons6 febrer 1685Domènech, Perellatí
1685 Mateu Noguer pres invoca privilegi per alliberar-sejuny 1685Domènech, Perecatalà
llatí
1685 Obligació pagament a Onofre Aixalà i Caterina Alsamora4 juny 1685
1685 Àpoca dot dels cònjuges Conesa Espasa a Jaucet8 juny 1685Domènech, Perecatalà
1699 Àpoca a Rafel Espasa i Joan Fort fiadors censal mort27 agost 1699Gay, Perellatí
1701 arrendaments terçons del forn de pa18 gener 1701Dos, Jaumellatí
1738 Pau Vila fundació misses i dotació censals a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades28 setembre 1738Alba i de Foraster, Jeronillatí
1738 Anglès pare i fill venda i creació censal a llaner de Reus10 novembre 1738Blanxart, Josepllatí
1745 Poders per Josep Anglès i altres21 juny 1745Barreter, Francesccastellà
1747 Desposori Josep Aixalà Torruella amb Isabel Espasa Vilalta25 juny 1747català
1756 Agustí Espasa encàrrec censal10 novembre 1756Meyà i Lloses, Francesc
1761 relacionat contenciós contra Sebastià Criviller27 març 1761Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1761 Capítols matrimonials Pau Bonet Cerdà (Prades) amb Francesca Espasa Alsina (Vilanova)19 setembre 1761Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
1761 Desposori Pau Bonet Cerdà amb Francesca Espasa20 desembre 1761català
1762 Obligació veïns de Prades per cura matxos destinats al comboi del rei12 abril 1762Català i Roig, Maciàcatalà
1762 Procuradors de la Confraria del Santíssim Sagrament (de Prades) venen pati a Francesc Pibernat18 abril 1762Alba i Molins, Salvadorcastellà
1762 Anton Espasa àpoca per lluïció censal a pagès d’Ulldemolins3 maig 1762Alba i Molins, Salvadorcastellà
1762 Capítols matrimonials Joan Gual Juncosa amb Maria Espasa Noguer29 agost 1762Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
1763 Capítols matrimonials Anton Espasa Noguer (de Prades) amb Paula Espasa (de Vilanova de Prades)12 juny 1763Alba i Molins, Salvadorcatalà
1763 Desposori Anton Espasa Pujol amb Teresa Anglès19 juny 1763català
1763 Desposori Anton Espasa Noguer amb Paula Espasa19 juny 1763català
1765 Àpoca d’Anton Espasa (de Prades) a pagès d’Ulldemolins19 gener 1765Alba i Molins, Salvadorcastellà
1765 Josa venda peça de terra a Anton Espasa25 setembre 1765Sans, Francesccatalà
1766 Pau Alsamora venda terra a Anton Espasa26 agost 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
català (fragments)
1766 Àpoca de Francisco Noguer a Francisco Roig per extinció censal7 setembre 1766Sans, Francesccatalà
PRADESMEMORIAL: 1769 Capítols matrimonials Josep Espasa amb Francesca Oliver29 gener 1769Meyà i Lloses, Francesc
1769 Capítols matrimonials Josep Espasa amb Francesca Oliver29 gener 1769Meyà i Lloses, Francesccatalà
1769 Capítols matrimonials Vicent Espasa (Vilanova) amb Teresa Roig Gras22 març 1769Alba i Molins, Salvadorcatalà
1769 regidors de Prades arrendament molins fariners21 maig 1769Alba i Molins, Salvadorcatalà
1769 Requeriment als regidors de Prades relacionat causa entre la Comunitat de Preveres de Reus i Josep Aixalà8 juny 1769Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1769 Joan-Baptista Casals àpoca a Josep Lledó per lluïció censal14 juny 1769Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1770 Declaració Anglès Roig i Calderó sobre paga al reverent Joan Juncosa mestre i organista de Prades17 febrer 1770Sans, Francesccastellà
1770 Declaració Oliver Espasa i Bonet sobre paga al reverent Joan Juncosa mestre i organista de Prades17 febrer 1770Sans, Francesccastellà
1770 Ramon Jaucet Boquer venda censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades3 octubre 1770Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1771 Marmessor del difunt Parrot venda terra a Espasa4 febrer 1771Alba i Molins, Salvadorcastellà
1771 Joan Febrer prevere venda censal a l’Hospital de Prades30 juny 1771Alba i Molins, Salvadorcastellà
1771 Pere-Joan Besora àpoca a Pau Bonet relacionada venda terra28 agost 1771Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1772 Pau Bonet venda peça de terra a carta de gràcia a Domènec Bonet31 gener 1772Alba i Molins, Salvadorcastellà
1772 Magí Roig apel•lació sentència davant la Cort del Batlle5 juny 1772Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1772 Ramon Rafel venda dret de redimir peça de terra a Isidre Abelló5 juny 1772Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1775 Autoritats de Prades arrendament dels molins fariners que el Comú té a Vilanova29 gener 1775Marsal, Joancastellà
català
1775 Cohereus de Florentina Besora venda terra a Anton Espasa menor19 març 1775Cortès Baronat, Ramoncastellà
... més resultats