1683 Moster venda terra a carta de gràcia a Febrer

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 15 d’agost 1683. VENDA TERRA. Francesc Moster, pagès de Prades, ven a carta de gràcia a Miquel Febrer, pagès de dita vila, present, tot aquell tros de terra campa que dit Moster té al terme de Prades i a la partida del Rossinyol, de tinguda dos jornals, afrontat a l’est amb tros de Magí Roig, al sud amb Joan Febrer, a ponent amb el camí de Vilanova, i al nord amb Miquel Macip, pel preu de 16 lliures i 10 sous, amb diversos pactes. Són testimonis Miquel Macip i Ramon Jauset, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.