1681 Lliurament d’un detingut pel batlle de la Mussara

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 21 d’agost 1681. Esteve Joanpere, batlle ordinari del lloc i terme de la Mussara, constituït personalment en presència de Francesc Calderó, lloctinent del Batlle General del comtat de Prades, personalment trobat davant de les presons comunes de la vila de Prades, lliura a dit lloctinent la persona de Mateu Voltes, pagès d’Alforja, per dit Joanpere capturat al terme de la Mussara per haver comès allí diversos delictes, per tal que el tanqui en les mateixes. Dit Calderó accepta el dit lliurament. Són testimonis Mateu Noguer i Josep Forcades, ambdós pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.