1676 Arrendament carnisseria a Josep Calderó

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 5 d’abril de 1676. ARRENDAMENT PÚBLIC. Joan Juncosa, Josep Viles i Ramon Serdà, el dit any jurats de la vila de Prades, per temps d’un any que comença a córrer el mateix dia, havent fet la legítima subhasta, arrenden la carnisseria de Prades a Joseph Calderó, pagès d’aquesta, pel preu de 24 lliures, amb pacte i condició que aquest arrendatari hagi de tenir aquest establiment bé i degudament proveït de carn de moltó i crestó, havent de vendre la primera a sis i quatre sous la lliura, respectivament; amb obligació que hagi de matar sis tocinos a l’esmentada carnisseria, dos dels quals per al dia de Santa Florentina, dos per al dia de Tots els Sants, i dos per a les festes de Nadal, i que els hagi de vendre al preu del crestó; que s’hagi de sotmetre a les ordinacions dels mostassàs (“mostesaps”) de la vila. Dóna com a fermança i millor pagador a Joan Pujol, pagès de Prades, que accepta l’obligació i compromisos derivats.

Com a testimonis consten Onofre Exalà i Jaume Basora, els dos pagesos de la vila.

Notariat per Pere Domènech, escrivent del Consell.

FONT. AHAT : Llibre i Rebedor dels Inventaris de la Universitat de Prades (1675-1718), full 7 anvers; català.