1682 Debitori de Ramon Anglès per compra roba

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 27 d’agost 1682. DEBITORI. Ramon Anglès, pagès de Prades, confessa deure a Francesc Batlle, de la vila d’Alcover, la quantitat de set lliures, dos sous i tres diners per la resta de roba comprada a la seva botiga, que li promet pagar el proper dia de sant Miquel del mes de setembre. Són testimonis Francesc Rubert, del mas terme del Samuntà, i Jaume Dos, organista de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.