1764 Capítols matrimonials Josep Joanpere amb Maria Roca

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Cornudella, 27 de desembre 1764 (“any de la Nativitat del Senyor 1765”). CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Capítols matrimonials entre Josep Joanpere, fadrí, pagès (fill del difunt Andreu Joanpere, també pagès, i Serafina , muller en segones núpcies de Ramon Lleberia) i Maria Roca (filla d’Andreu i Teresa Roca, vivents), tots de la vila de Prades. Serafina i el seu actual marit nomenen a Josep Joanpere hereu universal, reservant-se l’usdefruit de llurs béns i acollint a la casa i heretat familiar els futurs contraents, a més de 150 lliures per testar i lliurement disposar-ne. Els pares de Maria Roca li concedeixen en dot 100 lliures i diversa roba a més d’una caixa.

FONT. AHT: Fons Notarial de Cornudella   Sans¨, Francesc : Manual 1764-1765, full 239 revers; català.

ANOTACIÓ: L’esmentada Serafina és Serafina Oller. Ho sabem pel testament que du a terme en la mateixa data, escripturat també pel notari Francesc Sans. Per tant hauríem d’entendre que els fills del seu primer matrimoni serien Joanpere i Oller.