1685 Debitori veí de Vilaplana a Magí Boquer

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 7 de març 1685. DEBITORI. Joan Munter, pagès de Vilaplana, reconeix a Magí Boquer, pagès de Prades, un deute de dues quarteres de blat, prometent tornar-li aquestes o el seu valor entre la propera diada de Sant Jaume, el darrer mercat d’abril de Valls i el pròxim mes de maig. Són testimonis els veïns de Prades Jaume Dos, organista, i Dídac ("Diego") Salvador, pagès. En nota annexa s’informa que el 17 d’octubre de 1685 és cancel·lat aquest debitori a instància de Magí Boquer, essent testimonis d’aquesta cancel·lació Josep Anglès major i Mateu Exalà, ambdós pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; llatí