1675 diversos Prades procura a notari de Tarragona

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 28 d’agost 1675. Josep Roig, Joan Torner, (nom il·legible) Vellet i Magí Roig, pagesos de Prades, constitueixen el seu procurador a Antoni Cases, notari públic de Tarragona. Són testimonis Francesc Casals i Pere Subirosa, pagesos de Prades.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 52: Garau, Joan : Manual 1675, full 349; llatí.