1759 Cònjuges Besora Barberà àpoca dot

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Alcover, 14 de gener 1759. ÀPOCA DOT. Pere-Joan Besora i Antònia Barberà, cònjuges de Prades, en els noms respectivament d’usufructuari i propietària, reconeixen haver rebut de Josep Barberà, pagès de Mont-ral, present, germà de dita Antònia, vuitanta lliures barceloneses al comptat i totes les robes i demés que foren promeses pel difunt Josep Barberà, pare dels esmentats Antònia i Josep, en els capítols matrimonials d’aquells, signats en data 21 de febrer de 1751.

FONT: ACAC: FN d’Alcover, llibre 10: Cortès i Baronat, Ramon : Manual 1759-1760, full 12/1759; català.