Domènech

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1653 Forcades venda censal a carta de gràcia a la Confraria de sant Antoni del convent de Montblanc2 febrer 1653Cabeça, Josepcatalà
1653 Àpoca als curadors de Maria-Àngela Valls muller de Mateu Domènech5 març 1653Cabeça, Josepcatalà
1683 Vídua de Domènech venda terra a carta de gràcia a Moragues13 abril 1683Domènech, Perecatalà
1684 Debitori dels cònjuges Domènec a Pere-Pau Noguer23 gener 1684Domènech, Perecatalà
1684 Fugida d’un pres de la presó de Prades28 abril 1684Domènech, Perecatalà
1685 Francesc Roig restitució de fama a Llúcia muller de Jaume Dos14 maig 1685Domènech, Perellatí
català
1700 Jasan venda terra a germà3 febrer 1700Dos, Jaumellatí
català
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Arrendament carnisseria de Prades a Calderó2 març 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Definitiu arrendament de la carnisseria de Prades a Calderó9 abril 1700Dos, Jaumecatalà
llatí (fragment)
1700 Boquer indemnitat de causa pia29 abril 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Àpoca de Jaume Dos per despeses procés5 juny 1700Dos, Jaumellatí
1700 Poders jurats de Prades a Vallverdú21 juny 1700Dos, Jaumellatí
1700 Arrendament col·lecta almoina causa pia21 juny 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Declaració jurats sobre afer drap24 juny 1700Dos, Jaumellatí
català
1700 Joan-Baptista Anglès venda censal a veí de Reus26 juliol 1700Gay, Perellatí
1700 Procura de Domènec al seu marit Anglès9 desembre 1700Dos, Jaumellatí
1701 Vídua de Domènech venda terra al reverent Gras4 març 1701Dos, Jaumellatí
1710 Presa possessió terres i altres béns immobles per Pere-Joan Anglès procurador de llur muller Magdalena Pujol27 setembre 1710Cabeça i Blet, Josepllatí
català
1710 Capítols matrimonials Joan Sangenís (vidu de Reus) amb Clara Domènech (vídua de Prades)30 novembre 1710Claveria, Joan Baptistacatalà
1711 Cort del Batlle de Prades venda terra al públic encant per mandat d’execució24 març 1711Dos, Jaumellatí
català (tabba)
1718 Capítols matrimonials Pons Quintana (Bianya/Reus) amb Mariàngela Domènech (Prades)22 febrer 1718Claveria, Joan Baptistacatalà
1724 Capbreu de Pere Gras19 juliol 1724català
1724 Capbreu de Francesc Roig19 juliol 1724Martí, Feliciàcatalà
1724 Capbreu de Josep Calderó24 juliol 1724català
1762 Joan Domènech venda tros de terra a Agustí Torruella1 juliol 1762Alba i Molins, Salvadorcastellà
1764 Cònjuges de Prades Soldevila i Domènech venda censal a pagès de Vilanova18 setembre 1764Alba i Molins, Salvadorcastellà
1764 Miquel Oliver encàrrec censal relacionat compra tros a Joan Domènech13 desembre 1764Sans, Francesccatalà
1765 cònjuges Domènech (Prades) venda dret redimir terra a pagès de Cornudella25 setembre 1765Sans, Francesccatalà
1766 Cònjuges Domènec Rubió cessió per deute a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades30 agost 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Joan Domènech venda tros de corral a Miquel Oliver30 agost 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Joan Domènech cessió terra per deute a botiguer de Reus27 setembre 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Miquel Oliver rectificació preu d’un censal encarregat per Joan Domènech23 febrer 1767Sans, Francesccatalà
1767 Pau Bonet venda peça casa a la Plaça Major a Bonaventura Oliver30 març 1767Alba i Molins, Salvadorcastellà
1768 Àpoca de Pere-Josep Pàmies per lluïció censal18 maig 1768Pastor, Francesccatalà
1769 Àpoca lluïció censal relacionat cònjuges Soldevila Domènech28 setembre 1769Ribes i Calbet, Rafelcatalà
1770 Capítols matrimonials Josep Fort Gota (de Prades) amb Maria-Antònia Domènech (d’Ulldemolins)18 març 1770Alba i Molins, Salvadorcatalà
1772 Pere-Josep Pàmies venda tros de terra a Joan Domènech5 maig 1772Sans, Francesccatalà
1772 Veïns de la Vilella Alta àpoca relacionada dot a Joan Domènech (Prades)31 maig 1772Sans, Francesccatalà
1772 Cònjuges Caselles i Domènech àpoca a Joan Domènech relacionada dot31 maig 1772Sans, Francesccatalà
1772 Joan Domènech venda era a Miquel Caselles per complement dot31 maig 1772Sans, Francesccatalà
1772 Capítols matrimonials Anton Colomines (de l’Albi) amb Florentina Soldevila Domènech (de Prades).27 novembre 1772Alba i Molins, Salvadorcatalà
1773 Venda terra a Pau Bonet Domènech3 octubre 1773Meyà i Lloses, Francesccatalà
1773 Pau Bonet encarregament censal3 octubre 1773català
1773 Capítols matrimonials Isidre Vilà amb Rita Domènech5 octubre 1773Sanmartí, Antoncatalà
1774 Permuta Miquel Oliver amb els cònjuges Domènech Rubió4 agost 1774Sanmartí, Anton
1774 Joan Domènech venda peça de terra a Andreu Roca27 agost 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1776 Joan Domènech venda terra a Andreu Roca5 febrer 1776Meyà i Lloses, Francesc
1776 Cònjuges Domènech Rubió venda casa a Pau Besora17 novembre 1776Marsal i Llenas, Joancatalà
... més resultats