1744 Joan-Baptista Casals apoderat convent Vallbona àpoca per almoina duc Cardona

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 27 d’agost 1744. ÀPOCA. Joan-Baptista Casals, com a apoderat del convent de Vallbona (com així consta per auto 7 d’agost de 1727 en poder de Francisco de Torrell, rector de la parroquial església de Vallbona) signa carta de pagament en favor del doctor en ambdós drets Antonio Olives, tresorer de les rendes que el duc de Cardona percep al comtat de Prades per la quantitat de 43 lliures i 4 sous moneda barcelonesa pel valor de sis quarteres de cigrons, sis de guixes i sis de faves per l’almoina que aquest concedeix anualment a dit convent, en aquest cas les corresponents als anys 1742 i 1743.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 303: Barreter, Francesc : Manual 1744, full 276 revers; castellà.