1684 Fugida d’un pres de la presó de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 28 d’abril 1684. DECLARACIÓ. Pere Domènech, notari de Prades, és requerit per Ramon Juncosa, lloctinent de Joan Juncosa, batlle de Prades, per a que donés fe de com, constituït personalment davant les presons d’aquesta vila, a efecte de veure i reconèixer si un tal Antoni, de qui no es diu el cognom, pastor de la vila de Montblanc, pres i detingut a les dites presons es troba en aquell moment en aquelles, “y mirant per la finestra de dita presó se ha vist que no i era, y entrant a la establia de la casa de Pere Gras, que està al costat de la presó si ha trobat un forat en la paret de dita presó, gran, que hi poden passar dos homens”. Són presents per testimonis Marc Cerdà i Jaume Moragues, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.