Pàmies

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1681 Renúncia terra en favor de Lleberia23 abril 1681Domènech, Perecatalà
1682 Permuta Viles amb Dídac Salvador6 agost 1682Domènech, Perecatalà
1682 Àpoca a tresorer comtat per despeses presos29 setembre 1682Domènech, Perecatalà
1682 Poders de Maria Miret al seu germà Josep8 desembre 1682Domènech, Perellatí
català
1684 Abelló venda terra a Moragues31 març 1684Domènech, Perellatí
1696 Capítols matrimonials Joan Comandinga (de Reus) amb Magdalena Pàmies (de Prades)25 març 1696Gay, Perecatalà
1697 Àpoca dot dels cònjuges Comandinga Pàmies11 juny 1697Gay, Perellatí
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Concòrdia Pàmies amb Juncosa3 octubre 1700Dos, Jaumecatalà
1718 Renúncia peça de terra de Pere Noguer a favor i per deute amb monestir de Montblanc9 maig 1718Castelló, Francescllatí
1731 Sebastià Pàmies regidor àpoca a arrendatari15 desembre 1731Gay, Perellatí
1737 Capítols matrimonials Francesc Criviller Anguera vidu amb Teresa Folch13 maig 1737Cabeça i Blet, Josepcatalà
1737 Declaració del marmessor dels pupils i béns del difunt Isidre Abelló27 agost 1737Cabeça i Blet, Josepcastellà
1738 Declaració de Jaume Pàmies sobre litigi entre Dionís Olives metge de Prades i la Comunitat de Preveres de Reus27 juny 1738Claveria, Carlesllatí i català
1738 Venda terra en subhasta a Pere-Josep Pàmies per deute de Pau Cendrós19 desembre 1738Martí, Feliciàllatí
tabba en català
1751 Apoderament per Pere-Josep Pàmies pagès de Prades18 gener 1751Alba i de Foraster, Jeronillatí
1751 Pere-Josep Pàmies poders a notari de Montblanc18 gener 1751Alba i de Foraster, Jeronillatí
1752 Testimonis rebuts a instància de Josep Lledó22 març 1752Meyà i Lloses, Francesccastellà
1755 Joan Anglès venda terra a Francesc Josa19 maig 1755Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1757 Tutors de Pere-Joan Anglès venda terra a Jaume i Josep Aixalà27 agost 1757Mas i Roger, Josepcastellà
català (tabba)
1760 Convent de Montblanc venda i part establiment emfiteusi peça de terra a Fèlix Pont2 febrer 1760Bunyol, Ignasicastellà
1761 Francisco Besora presa de possessió casa i diverses peces de terra13 juliol 1761Alba i Molins, Salvadorcastellà
1761 Marmessors del difunt Josep Varrà venda terra a Bonaventura Anglès9 setembre 1761Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1761 Capítols matrimonials Pau Bonet Cerdà (Prades) amb Francesca Espasa Alsina (Vilanova)19 setembre 1761Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
1762 Poders Comú i Universitat de Prades a religiós del Covent de Pares Mínims de la ciutat de Barcelona22 abril 1762Alba i Molins, Salvadorcastellà
1762 Requisició de queixa al batllle de Prades pel pagament dels drets de Fira28 agost 1762Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1762 Advertiment del batlle de Prades a veïns contra mals modals i difamacions29 agost 1762Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1763 Declaració veïns de Prades sobre diverses parròquies i cases delmeres20 juliol 1763Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1764 Capítols matrimonials Pau Montaner (d’Ulldemolins) amb Florentina Noguer Miret (de Prades).30 gener 1764Alba i Molins, Salvadorcatalà
1765 Reclamació Pere-Josep Pàmies a autoritats Prades per conculcació contracte arrendament dels pous de neu i gel27 abril 1765Sans, Francesccastellà
1765 Capítols matrimonials Francesc Voltó (Capafonts) amb Marianna Lledó Pàmies (Prades)15 desembre 1765Sans, Francesccatalà
1766 Concòrdia entre vídua i filla del difunt Josep Noguer25 novembre 1766Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
1767 Compromís comerciants relatiu al pagament dels drets de la fira de Prades28 agost 1767Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1768 Presa de possessió i reconeixement del nou comte per les autoritats en nom del Comú i Particulars de Prades25 gener 1768Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1768 Àpoca de Pere-Josep Pàmies per lluïció censal18 maig 1768Pastor, Francesccatalà
1769 Poders de Pere-Josep Pàmies a notari de Reus4 juny 1769Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1769 Paula Noguer venda passadís i solar als cònjuges Montaner i Noguer9 juny 1769Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1769 Pere-Josep Pàmies apel•lació al Batlle General del comtat de Prades26 juny 1769Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1769 Pere-Josep Pàmies venda i creació censal a pagès de Siurana9 agost 1769Sans, Francesccatalà
1769 Pàmies a Pàmies pagament dot amb terres27 agost 1769Meyà i Lloses, Francesccatalà
1769 Notificació al batlle de Prades de l’apel•lació de Pere-Josep Pàmies en la causa que contra ell segueix Sebastià Cendrós4 setembre 1769Sans, Francesccastellà
1769 Pere-Josep Pàmies apel•lació sentència del batlle de Prades18 novembre 1769Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1769 Pere-Josep Pàmies apel•lació davant la Reial Audiència de Catalunya18 novembre 1769Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1770 Apel•lació de Jaume Sala al batlle general del comtat de Prades6 setembre 1770Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1770 Àpoca dot dels cònjuges Rossell i Oller al germà d’aquesta3 octubre 1770Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1771 Capítols matrimonials Josep Ferriol amb Teresa Pàmies24 gener 1771Hortet, Joan Paucatalà
1771 Apel•lació de Pere-Josep Pàmies al regidor segon de Prades30 gener 1771Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1771 Capítols matrimonials Josep Macip amb Teresa Lledó14 març 1771Hortet, Joan Paucatalà
1771 Apel•lació de Pere-Josep Pàmies15 març 1771Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1771 Apel•lació de Pere-Josep Pàmies per fitació considerada irregular22 juliol 1771Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
... més resultats