1712 Josep Noguer i llurs creditors nomenen administrador al reverent Pere Noguer

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc, 1 de maig 1712. NOMENAMENT ADMINISTRADOR. Josep Nogués, pagès de Prades, i els creditors dels seus béns (relacionats i signants al final del document), atenent a l’acte de Concòrdia feta entre aquestes dues parts (en poder d’aquest mateix notari) en que nomenaren administrador dels béns de dit Josep Nogués al seu fill Josep Nogués menor de dies, donant-li els corresponents poders; atenent també al fet que abans de posar-se en execució allò contingut en dita concòrdia dit Josep Nogués menor ha mort de mort natural; i en tant que dita concòrdia no tindria cap valor si hi faltava l’administrador; volent que allò pactat en la mateixa fos aplicat tal i com fou acordat, de grat elegeixen i nomenen administrador dels béns de Josep Nogués major al reverent Pere Nogués, prevere de la vila de Prades, sense cap mena de salari, donant-li els corresponents poders, situació acceptada per aquest.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3312.2 : Cabeça i Blet, Josep : Manual 1712, full 115; català.