1743 Bertomeu Rafel venda terra a pagès de Cornudella

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 26 d’agost 1743. VENDA TERRA. Bertomeu Rafel, pagès i pastor de Prades, per expedició dels seus negocis ven a Josep Olivé, pagès de Cornudella, tota aquella peça de terra d’aproximadament un jornal i mig d’extensió que té i posseeix al terme de Cornudella, en la partida dita la Font Vella, pel preu de 30 lliures barceloneses. Per dit atorgant, que no sap escriure, signa un dels testimonis.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 302: Barreter, Francesc : Manual 1743, full 335; llatí.