1685 Promesa de Vallverdú pres al batlle

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 12 d’agost 1685. OBLIGACIÓ. Jaume Vallverdú, fadrí, pagès de Prades, capturat i pres a les presons comunes de la dita vila, desitjant sortir d’aquestes, convé i en bona fe promet al magnífic Pere-Pau Noguer, batlle de la vila, que sempre que per ell dit batlle o altre qualsevol ministre de justícia del present comtat serà requerit es presentarà a les dites presons, sota pena de 55 lliures en cas d’incompliment. I per major lluïció i seguretat dóna per fermances i principals pagadors a Pere Oliver, Onofre Exalà, Ramon Anglès i Joan Vallverdú, pagesos de la dita vila de Prades, els quals accepten. El dit Vallverdú principal obliga la seva persona i béns, i les fermances tots i sengles béns seus, mobles, i de de cadascun d’ells a soles. Són testimonis Cosme Casals i Jaume Besora, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.