1763 sastre de Cornudella venda censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Cornudella, 28 de juny 1763. VENDA CENSAL. Josep Roig, sastre en la vila de Cornudella habitant, ven als reverents Jacint Roig, prevere i rector de Prades, i als també preveres i beneficiats d’aquesta Joan Conesa, Pau Boquer, Pau Casals, Francesc Gras i Joan Febrer en nom de la Reverent Comunitat de Rector i Preveres de la Parroquial Església de la vila de Prades, mitjançant però carta de redimir mitjançant tres lliures de pensió anual, aquell censal mort de preu 100 lliures que confessa haver rebut de dita Reverent Comunitat en diners comptants, i per a major seguretat posa com a principal fiador a Josep Cugat, veterinari de Cornudella.

FONT. AHT : FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1763, full 81; castellà.