1653 Gestió signatures dels avaladors censal venut per Forcades a confraria de Montblanc

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc, 20 de febrer 1653. [tipus::FERMANÇA]]. Josep Cabeça, notari, aixeca acta de com Llorenç Fort, rector de Prades, haurà de prendre les signatures de Magdalena, vídua de Francesc Forcades, Francesc Calderó i Joan Vellet, pagesos (no ho diu, però amb tota probabilitat veïns de Prades), com a fermances pel censal que Joan Forcades ha de crear a la Confraria de Sant Francesc i Sant Antoni de Montblanc. Segueix manuscrit del rector de Prades confirmant dites signatures, amb testimoni de Gabriel Torner i Josep Anglès, pagesos de Prades, datat a l’abadia de Prades en la mateixa data.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3287 : Cabeça, Josep : Esborrany 1650-1653, full 235, insertat a l’esborrany, però seguint la seva numeració; català.