1764 Cònjuges de Prades Soldevila i Domènech venda censal a pagès de Vilanova

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Albarca, 18 de setembre 1764. VENDA CENSAL. Venda per part dels cònjuges de Prades Gregori Soldevila, pagès, i Francesca Domènech, a Francisco Sans, pagès de Vilanova de Prades, d’un censal de preu 100 lliures i pensió anual 3 lliures que cada dos de febrer els correspon Francesc Pibernat, pagès de l’Albi, i d’altra part la quantitat de 74 lliures que el mateix Pibernat els està devent per pensions vençudes de dit censal. Els atorgants no signen per no saber escriure.

FONT. AHT: FN d'Ulldemolins: Alba i Molins, Salvador : Manual 1764, full 116; castellà.